Podpora talentu v Žilinskom kraji

Poslanci VUC na stretnutí s mladými

6F6A9707

Diskusné stretnutie s poslancami VÚC sa v Žiline realizovalo 15.12.2016 . Mladí ľudia diskutovali na rôzne témy podporujúce talent mládeže od novinárskeho, cez moderátorský, sociálne cítenie, šport aj záujem o veci verejné.

Prípravné stretnutie koordinátorov

koordinatori SK MLADEZ

Dňa 26. apríla sa v Žiline stretli koordinátori aktivít projektu na svojom prvom stretnutí, kde si zadefinovali kroky, časový harmonogram a ukazovatele projektu pre kraje zapojené do aktivít projektu.