Národná konferencia slovenskej mládeže po prvýkrát v Žiline

Štvrtého októbra 2016 privíta mesto Žilina  200 delegátov – mladých ľudí  zo Slovenska na Národnej konferencii mládeže s názvom Som talent. Konferencia  je súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Prioritnou témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre oblasť mládeže je odhaľovanie a rozvíjanie talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. Pre širšie zapojenie slovenskej mládeže do prioritnej mládežníckej témy predsedníctva a do pomenovania oblastí potrieb mládeže, Rada mládeže Žilinského kraja sa niekoľko mesiacov venoval i konzultáciám v rámci Štruktúrovaného dialógu ale aj rôznorodým kreatívnym workshopom podporujúcim talent a nadanie mladých ľudí.

Počas slovenského predsedníctva najdôležitejšou európskou mládežníckou aktivitou bude Európska konferencia mládeže (European Youth Conference – EUYC).  Uskutoční sa 3. – 6. októbra 2016 v Košiciach, kde sa stretne takmer 300 účastníkov z celej Európy.

Súbežne s touto konferenciou sa  4. októbra 2016 na Národnej konferencii mládeže v hoteli Holiday Inn v Žiline zíde 200 slovenských mladých ľudí a hostí. Účastníci tejto Národnej konferencie budú prostredníctvom prenosu sledovať  a  zapájať sa do časti programu Európskej konferencie mládeže. Okrem toho budú mať možnosť vyjadriť sa k témam, ktorými sa budú zaoberať európski účastníci na konferencii v Košiciach.

V záverečnej časti Národnej konferencie pripravili organizátori pre účastníkov workshopy, v ktorých sa pod vedením odborníkov budú venovať témam podpory a rozvoja rôznorodého talentu a potenciálu.

Prečo Národná  konferencia mládeže? Lebo aj Slovensko chce umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe v zmysle motta: Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti.“, povedala Darina Čierniková, riaditeľka kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja

Hlavným organizátorom Národnej konferencie mládeže je Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá sa 15 rokov venuje podpore práce s mládežou a obhajovaniu jej záujmov. Partnermi hlavného organizátora sú: Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Rada mládeže Trnavského kraja a Rada mládeže Banskobystrického kraja.

Konferencia sa realizuje pod záštitou:

– ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana,

– ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  

– Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR,

– Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja,

– Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a NA programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu.

Program_na_narodnu_konferenciu_mladeze

z-fb