O PROJEKTE

SK MLÁDEŽ V SK PRES je názov partnerského projektu, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do propagácie a zviditeľnenia priorít Predsedníctva SR v Rade Európskej únie (SK PRES) v oblasti mládeže a tak podporiť rozvoj talentu a tvorivého potenciálu mladých ľudí.

Projekt je podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Partnermi projektu sú:

  • Rada mládeže Žilinského kraja
  • Rada mládeže Trenčianskeho kraja
  • Rada mládeže Trnavského kraja
  • Rada mládeže Banskobystrického kraja

Aktivity projektu sú:

  • Objav svoj talent a tvorivosť

V každom kraji sa bude realizovať  7 kreatívnych jednodňových workshopov  v mestách kraja.  Stretnú sa talentovaní ľudia a mladí ľudia, ktorí si overia svoje nadanie, talent vo workshopoch. Cieľ: motivovať mladých ľudí k objaveniu a rozvoju nadania, talentu. Spolu za ich zúčastní min. 1 500 mladých ľudí. Termíny: 04-11/2016

  • Cesta môjho talentu- školenie

Dva víkendové netradičné školenia, ktorého účastníkmi budú mladí ľudia s nadaním a rozvíjajúcim sa talentom. Cieľom školenia bude popísať cestu rozvoja talentu u účastníkov,  naučiť sa virtuálne ju zobraziť rôznymi metódami a vytvoriť z toho vizuálny záznam.Výstupy od účastníkov budú ponúknuté na použitie na Európsku konferenciu pre mládež v Košiciach 10/2016.

  • Fotosúťaž: Ako Talent zmenil môj život

Vyhlásenie netradičnej súťaže s tradičnou formou. Úlohou mladých ľudí bude formou čiernobielej fotografie vyjadriť, ako ich nadanie, talent zmenil ich život, keď ho začali rozvíjať. K fotografii budú môcť v SK a AJ urobiť krátky popis. Aktivita sa bude realizovať v každom partnerskom kraji. Z každého kraja bude vybraných 5-7 fotografií, ktoré budú ponúknuté na prezentáciu a výzdobu priestorov na Európskej konferencii pre mládež v Košiciach 10/2016. Po skončení konferencie by vystavené fotografie putovné boli vystavené aj v každom kraji. Termín 04-08/2016

  • Kampaň SK Mládež v SK PRESS

Kampaň zameraná na zviditeľnenie tematickej priority SK PRES 2016 zameraná na rozvoj talentu. Bude realizovaná počas celej realizácie projektu formou zviditeľňovania SK PRES, cez plagáty, letáky a iné propagačné materiály, cez lokálne média vo všetkých 8 krajoch .Kampaň bude realizovaná aj mimo aktivít projektu na školách a otvorených aktivitách v mestách krajov, ktoré budú organizovať iné subjekty. Predpokladaný dosah kampane pred širokou verejnosťou: 30 000 ľudí.

  • Národná konferencia mládeže

Jednodňová kreatívna mládežnícka konferencia Pre mládež z celého Slovenska. Konferencia bude 4.10.2016 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Jej témy bude podpora talentu a štruktúrovaný dialóg. Súčasťou konferencie bude vizuálny prenos časti programu z Európskej konferencie pre mládež z Košiciach a tiež opačný prenos z časti programu z slovenskej konferencie SK MLÁDEŽ na Konferenciu do Košíc. S možnosťou zapojenia sa do diskusie k štruktúrovanému dialógu. Konferencia počíta s  200 mladých ľudí .

  • Podpora talentu v kraji

Pôjde o prezentačné a rokovacie stretnutie mladých ľudí s poslancami samosprávnych krajov, kde bude hlavným bodom moderovaný dialóg mladých ľudí s poslancami o problémoch aj možnostiach rozvoja a podpory nadania a talentu mládeže v príslušnom kraji. Na podujatí v každom sa zúčastni 50 mladých ľudí a min. 5 poslancov samosprávneho kraja. Termín: 11-12/ 2016

 

Dôležité linky k slovenskému predsedníctvu v Rade EU:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR

Predsedníctvo SR v Rade EU

Facebook Predsedníctva

Štruktúrovaný dialóg

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/sub/skmladez/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399