Hlas mladých ľudí tvorcom politiky

Odporúčania mladých ľudí. Dvesto mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili Národnej konferencie mládeže 4. októbra v Žiline  vypracovalo Spoločné odporúčania štruktúrovaného dialógu o mládeži pre tvorcov politík .

Osem oblastí odporúčaní slovenskej mládeže sú totožné s oblasťami, ktorými sa zaoberali aj  mládežnícki delegáti na Európskej konferencii mládeže.

Mladých ľudí okrem iného  najviac trápi, že zodpovední ľudia v obci alebo v meste, veľmi málo počúvajú ich názory. Ďalej spôsob, akým sa u nás vedie školstvo. Príliš veľa sa memoruje a je málo priestoru na to, aby sami tvorili a rozmýšľali. Ďalšia je oblasť malej ponuky vycestovania do zahraničia. A ak sú ponuky, tak sú finančne náročné, čo si mladí ľudia nemôžu dovoliť.

spolocne-odporucania-strukturovaneho-dialogu-o-mladezi-pre-tvorcov-politik-mladymi-ludmi-z-narodnej-konferenciam-mladeze-konanej-10-4-2016-v-ziline