Informácie v médiách

(TASR) – Dvesto mladých Slovákov sa v utorok 4. októbra zíde v Žiline na Národnej konferencii mládeže s názvom Som talent, ktorá je súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ).

Podľa riaditeľky kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja Dariny Čiernikovej budú účastníci národnej konferencie prostredníctvom prenosu sledovať a zapájať sa do programu Európskej konferencie mládeže (European Youth Conference – EUYC). „Uskutoční sa od 3. do 6. októbra v Košiciach a stretne sa na nej 300 účastníkov z celej Európy. Okrem toho budú mať mladí v Žiline možnosť vyjadriť sa k témam, ktorými sa budú zaoberať na konferencii v Košiciach,“ uviedla Čierniková.

V záverečnej časti Národnej konferencie pripravili organizátori pre účastníkov workshopy, v ktorých sa pod vedením odborníkov budú venovať témam podpory a rozvoja rôznorodého talentu a potenciálu. „Prečo národná konferencia mládeže? Lebo aj Slovensko chce umožniť mladým ľuďom angažovať sa v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe v zmysle motta Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti,“ podotkla riaditeľka kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja.

Prioritnou témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre oblasť mládeže je podľa nej odhaľovanie a rozvíjanie talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. „Pre širšie zapojenie mladých do prioritnej mládežníckej témy predsedníctva a pomenovania oblastí ich potrieb sa Rada mládeže Žilinského kraja niekoľko mesiacov venovala konzultáciám v rámci Štruktúrovaného dialógu, ale aj rôznorodým kreatívnym workshopom, podporujúcim talent a nadanie mladých ľudí,“ dodala Čierniková.

sa