CESTA TALENTU- videosúťaž

Je tu jedinečná príležitosť pre všetkých – mladých, ktorí na svet pozerajú cez hľadáčik kamery. Aj keď nemáš profi filmovú techniku, môžeš zaujať vtipným scenárom, zaujímavou prácou s kamerou, netradičnou lokalitou, strihom alebo efektmi. Hodnotiť sa bude aj kreativita, nápad a jeho realizácia.

Trvanie súťaže:  Od 1. augusta do 15. septembra2016

 Téma :  Cesta talentu  (zachyť cestu rozvoja vlastného talentu, alebo talentu niekoho iného)

Cieľová skupina:  Mladí ľudia zo Slovenska. Súťažiť môže jednotlivec, alebo aj skupina vo veku od 15 – 30 rokov.

Odmena za víťazne video: Šek v hodnote 100 EUR na podporu tvorivosti.

Ako postupovať?

 • Vytvoríš video v požadovanom formáte, ktoré bude mať svoj názov, nezabudni do videa vložiť záber s logami, ktoré nájdeš v päte webovej stránky : skmladez.sk , alebo na požiadanie zašleme.
 • V prípade použitej hudby uvedieš zdroj a autora hudby (nezabudni, že na použitie hudby musíš mať súhlas od autora, avšak na internete nájdeš aj mnoho hudobných diel, na ktoré nepotrebuješ autorské práva napríklad Youtube Audio Library)
 • Video nahráš na uschovna.cz
 • Pošleš nám odkaz na stiahnutie na náš email: rmzk@rmzk.sk
 • Spolu s odkazom nám pošleš aj tieto informácie, ktoré sú zároveň prihláškou do súťaže:
 • Meno a priezvisko autora, Adresa autora (poštová aj e-mailová), Vek autora, Názov videa, Stručný popis k videu – miesto a dátum vzniku, čo video zobrazuje

S odoslaním videa automaticky súhlasíš aj s podmienkami súťaže (Viď pravidlá súťaže)

Pravidlá video súťaže

Účasť v súťaži

 • Súťažiaci musia poskytnúť všetky požadované informácie – meno, priezvisko, názov videa, e-mail alebo telefónny kontakt
 • Každý súťažiaci nahrá video na server uschovna.cz a pošle nám odkaz na stiahnutie.
 • Video príspevky musia byť originálne a musia obsahovať pred tým nepublikovanú prácu, aby neboli porušené žiadne z autorských práv. Prihlásené videá musia byť v slovenčine alebo so slovenskými titulkami.
 • Video príspevky nesmú obsahovať žiadne urážlivé alebo hanlivé výrazy. Rovnako nesmú byť svojim obsahom nevhodné alebo diskriminujúce.

Spôsob výberu najlepšieho videa

Súťaž bude ukončená dňa 15.9.2016 o 24:00 hod. Autori príspevkov zaslaných po tomto termíne nebudú mať nárok na účasť v súťaži. Porota, ktorej zloženie bude oznámené v priebehu súťaže na stránkach www.rmzk.sk, vyberie 10 najlepších videí do 20.9.2016. Od 21.9.-1.10.2016 bude môcť široká verejnosť vybrať v otvorenom hlasovaní 3 najlepšie videá. Spôsob hlasovania bude oznámený na www.skmladez.sk. Víťazné video bude vyhlásené 2.10.2016. Autor víťazného videa bude odmenený na Národnej konferencii mládeže, ktorá bude 4.októbra 2016 v Žiline, na ktorú budú víťazi a všetci zapojení pozvaní.

Technické požiadavky

Video musí byť v niektorom z bežných video formátov (MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, FLV), jeho minimálna kvalita musí byť aspoň PAL 720×576 a dĺžka nesmie presiahnuť 5 minút

 Naše rady

 • Ak budete pripravovať rozhovor s nejakou zaujímavou osobnosťou, je potrebné požiadať danú osobu o súhlas so zverejnením.
 • Video k téme. Neodchyľujte sa od témy.
 • V prípade, že použijete hovorené slovo, snažte sa znieť prirodzene. Zamedzte tomu, aby ste zneli ako keď čítate z predlohy!
 • Ak používate obrázky, videozáznam alebo hudbu, neporušujte autorský zákon.
 • Neposkytujte nepravdivé či neúplné osobné informácie (Viď pravidlá súťaže).
 • Majte na pamäti, že máte len 5 minút na to, aby ste divákov zaujali.
 • Uistite sa, že je Vám vo videu rozumieť!
 • Dôkladne si prečítajte a dodržujte pravidlá súťaže.
 • Majte na pamäti, že Vaše video nesmie prekročiť svojou dĺžkou stanovený limit. Videá dlhšie než 5 minút budú zo súťaže vylúčené.
 • Buďte kreatívni!
 • Nájdite unikátny spôsob ako povedať Vašu myšlienku, skúsenosť alebo odporúčanie.
 • Pamätajte na to, že všetky príspevky musia byť v slovenskom jazyku alebo so slovenskými titulkami.

Aktivita je súčasťou projektu: SK Mládež v SK PRES 2016, ktorý realizuje Rada mládeže Žilinského kraja, Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Rada mládeže Trnavského kraja, Rada mládeže Banskobystrického kraja s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/a/eae261fe-1f80-451d-85d8-ad3681c6d9cb/rmzk.sk/sub/skmladez/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399