Ako sa mladí ľudia v júni pripravovali na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ.

Podpora talentu,  nadania a základné informácie o prvom slovenskom predsedníctve v rade EÚ boli hlavnou témou workshopových aktivít pre mladých ľudí, ktoré sa realizovali v rôznych mestách Slovenska v mesiaci jún 2016.

Mladí ľudia sa stretli na Festivale LUMEN v Trnave, kde si osvojili prácu s fotografiou a videom, v Bánovciach nad Bebravou na Reštarte a Liptovskom Mikuláši na Bambifeste sa zdokonaľovali v športovom nadaní, v Banskej Bystrici v umeleckom talente, v Námestove na Dni pre všetkých a v Považskej Bystrici v rôznorodých talentových disciplínach.

Súčasťou aktivít bolo aj predstavenie priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ a spustenie kampane o SK PRES, ktorá počas mesiaca zasiahla viac ako 30 000 mladých ľudí cez workshopy aj sociálne siete.

Začatím slovenského predsedníctva v Rade EÚ podpora vzťahu slovenských mladých ľudí  k Európskej únii  bude pokračovať cez  výstupy: ďalšie workshopové stretnutia po Slovensku, vzdelávania aj národnú konferenciu mládeže, ktorá bude 4.10.2016 v Žiline.

Všetky aktivity sa realizujú pod záštitou  slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie , a sú  podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút  mládeže.

Hlavnými organizátormi sú Rada mládeže Žilinského kraja, Rada mládeže Trnavského kraja, Rada mládeže Trenčianskeho kraja a Rada mládeže Banskobystrického kraja.

1 (9)