Ako talent zmenil môj život- školenie I.

Ako urobiť video, fotografiu, napísať scenár, nahrať zvuk, či dobrý strih. To a iné boli náplňou  víkendového školenia, ktoré sa konalo 17.-19.6.2016 v Ružomberku. Vzdelávanie bolo zameraného na základy tvorby videa, ktoré bolo 1. fázou vzdelávania v rámci projektu SK Mládež v SK Pres 2016. Výstupom vzdelávania bude  vytvorenie videa, v ktorom bude každý z účastníkov zachytávať cestu rozvoja jeho nadania/talentu. ďalšia fáza sa bude realizovať 15.-17.7.2016.  Vzdelávanie sa realizovalo pod gesciou RMŽK – Rada mládeže Žilinského kraja.

Podujatie sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie  a Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
1 2 3 4 5 6 7 8 9