Objav svoj talent v Žilinskom kraji

BAMBIFEST v talente

lm0

V týždni od 6.-12. júna 2016 sa v Liptovskom Mikuláši koná podujatie BAMBIFEST. Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s organizátormi festivalu  v sobotu 11. júna 2016 prichádza ponúknuť mladým ľuďom aj možnosť vyskúšať si svoje nadanie v športových aktivitách.

Prípravné stretnutie koordinátorov

koordinatori SK MLADEZ

Dňa 26. apríla sa v Žiline stretli koordinátori aktivít projektu na svojom prvom stretnutí, kde si zadefinovali kroky, časový harmonogram a ukazovatele projektu pre kraje zapojené do aktivít projektu.

Recent Entries »