Talenty v Banskej Bystrici

Príď 27. 08. 2016 (sobotu) do Banskej Bystrici – Kremnička Penzión pod pyramídou a zlepši svoje schopnosti v komunikácii so zahraničnými študentmi, podpor tak rast svojho talentu.

Za celou aktivitou stojí  Rada mládeže Banskobystrického kraja.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

2