Tvorivé talentové dielne na hudobnom festivale

Srdečne ste pozvaní na hudobný festival Verím Pane do Námestova, ktorý sa bude konať 19.-24.júla 2016. Na mladých ľudí tu okrem hudby čakajú aj  zaujímavé tvorivé workshopy, kde si môžu rozvinúť a zdokonaliť aj svoje nadanie.

Počas soboty a nedele účastníkom v prezentačnom stánku budú predstavené aj zaujímavosti zo Slovenského predsedníctva v Rade EU, ktoré pripravujú zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja v rámci projektu SK MLÁDEŽ v SK PRES 2016.

1