SK PRES na Bambifeste v L. Mikuláši.

V Liptovskom Mikuláši sa stretlo 11.-12. júna 2016 viac ako    150 mladých ľudí, ktorí prišli  potvrdiť alebo objaviť svoje nadanie v športových disciplínach:  volejbal  a petang. Do súťaženia sa zapojilo 13 družstiev.  Okrem podpory rozvoja  nadania sa účastníci  dozvedeli  aj o prioritách Slovenského predsedníctva v Rade EU. Aktivita bola súčasťou projektu SK MLADEŽ V SK PRES, ktorý zastrešuje Rada mládeže Žilinského kraja ( RMŽK)

Hlavnými organizátormi športových aktivít boli členské organizácie RMŽK : Volejbalový klub Rachmaninka a eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Podujatie sa konálo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie  a Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
1 6
4
3
2