Vytvorme spoločné motto

Máš rád pekné trička?

Podporuješ povzbudzujúce myšlienky?

Si hrdý na to, že patríš k  slovenským mladým ľuďom?

Poznáš svoje nadanie a talent?

Chcel by si povzbudiť druhých k tomu, aby si vážili sami seba a našli u seba dary, ktoré dostali do života, alebo ich niekde získali?

Ak si odpovedal/a na týchto 5 otázok áno- pošli svoj nápad na  motto na tričko, ktoré by radi mladí ľudia nosili a tešili sa z neho. Pošli do 15. mája 2016 na mail: darina.ciernikova@rmzk.sk

tricko