Vyjadri sa aj ty!

V najbližších mesiacoch sa tisícov mladých ľudí z celého Slovenska spýtame, čo potrebujú, aby mohli naplniť svoj potenciál, čo im chýba a ako vnímajú zmeny v spoločnosti. O mladých sa hovorí, že nie sú aktívni, ale skutočnosť je taká, že ich názory politikov veľmi nezaujímajú. Tým, že sa zapoja Štruktúrovaného dialógu, majú možnosť skutočne niečo zmeniť, keďže ich nápady budú slúžiť ako podklad pre tvorbu politík, ktoré sa ich bezprostredne týkajú,“ hovorí Matej Cíbik, koordinátor projektu Štruktúrovaný dialóg.

Štruktúrovaný dialóg je systém konzultácií, ktorý sa pýta mladých ľudí na ich názor na dopredu určenú tému, ktorou je v tomto roku „život v rôznorodej a prepojenej Európe pre všetkých“.

Výstupy z konzultácií budú totiž tvoriť jadro Európskej konferencie mládeže, ktorá sa v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ uskutoční v októbri v Košiciach. Jej závery budú slúžiť ako podklady pre Európsku komisiu, ktorá z nich sformuluje odporúčania jednotlivým členským štátom.

Online dotazník TU

logotyp-strukturovany-dialog-RGB

 

Viac informácií nájdete TU