Expedícia Perzeidy 2016

Pozvanie organizátorov na netradičné workshopy 9.8.2016 prijali nielen  úspešní mladí ľudia, ale aj verejnosť, a tak sa na lúke pod pamätníkom SNP vo Vrchteplej stretli všetci tí, ktorí sa zaujímajú o tajomstvá vesmíru. Mladí ľudia si zaspomínali na svoje začiatky so skvelými lektormi, ktorých snahou bolo priblížiť im tajomstvá astronómie, krásy vesmíru pohľadom na hviezdnu oblohu  a  vyskúšať svoje nadanie. 

O svojom talente z pohľadu astronóma amatéra dokázali, lebo vedeli svoje získané vedomosti zdieľať so svojimi rovesníkmi. Mladí ľudia na lúke pod pamätníkom stretli zaujímavých a talentovaných aj z radov mladých ľudí, s ktorými si mohli vyskúšať svoje získané vedomosti týkajúce sa vesmíru.

Rozhovory s účastníkmi dokázali, že ich aktuálne témy zaujali, a preto je potrebné dávať mladým ľuďom priestor a povzbudzovať ich do prezentovania seba a objavovania svojho talentu. Astronómia nie je len ich talentom, ale je do určitej miery aj ich životným štýlom, a preto je prospešná pre spoločnosť a dianie okolo nás.

Na podujatí nechýbali ani prezentačné materiály týkajúce sa slovenského predsedníctva v Rade EU. Aktivitu zastrešovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja v rámci projektu SK MLÁDEŽ V SK PRES.

Podujatie sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

1