PX Expo v Považskej Bystrici

V termíne 27. – 28.6.2016 sa v Považskej Bystrici stretli mladí ľudia na zaujímavej aktivite PX Expo. Cieľom aktivity bolo odprezentovať študentom základných a stredných škôl základy fungovania Európskej únie a podstatnosť nášho členstva v tejto ekonomicko-politickej únii, a uskutočniť s každou skupinou študentov aktivitu s prepojením na EU a tým podporiť ich potenciál rozvíjať vlastný talent. Aktivita samotná mala za cieľ vyvolať v účastníkoch sebareflexiu v spojení s ich talentom leadershipu.

Aktivitu zastrešovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja v rámci projektu SK MLÁDEŽ V SK PRES.

Podujatie sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

3 - kópia