Tvorba videa od začiatku po finál- pozvánka

Rada mládeže Žilinského kraja v partnerstve s Radou mládeže Trenčianskeho kraja, Radou mládeže Trnavského kraja a Radou mládeže Banskobystrického kraja pozýva mladých ľudí kurz  Tvorba videa od začiatku po finál v téme: Cesta môjho talentu/nadania.

Kurz sa bude realizovať v 2 fázach:

Realizácia vzdelávania:

  1. fáza: 17.-19. júna 2016 (20 hodín, začiatok v piatok o 16:00 hod. záver v nedeľu 13:00 hod.)
  2. fáza: 15.-17. júla 2016 (20 hodín, začiatok v piatok o 16:00 hod. záver v nedeľu 13:00 hod.)

Je potrebné absolvovať obe fázy.

 Miesto realizácie:  Penzión Sidorovo, Ružomberok, Biely Potok  http://www.penzionsidorovo.sk/

Cieľom kurzu je naučiť  efektívnu tvorbu videa od prípravy, tvorby  scenára, vlastné natáčanie, práca s fotografiou vo videu, finálna úprava videozáznamu, použitie hudby.

Téma spracovávaného videa bude: Cesta môjho talentu / nadania.

Kto sa môže uchádzať o vzdelávanie?

  • osoba, ktorá v roku 2016 dosiahne min. 16 rokov , max.30 rokov
  • osoba, ktorá vie zo svojho života popísať cestu rozvoja nejakého nadania

(  Aj naučiť sa variť, opravovať počítače, robiť roboty a iné  si vyžaduje cestu rozvoja nadania/talentu)

–   osoba, ktorá to, čo sa naučí bude využívať aj pri tvorbe videa pre organizáciu, ktorá ju vysiela.

Prihlásiť sa môžete do 09.júna  2016 cez priložený link:  http://bit.ly/22oYINU

Na základe informácií z prihlášky bude realizovaný výber účastníkov vzdelávania.

Výsledok bude záujemcovi oznámený do 13.6.2016. Max. počet účastníkov kurzu bude 16 osôb.

Vybratý účastník musí mať na kurze Notebook.  Výhodou je fotoaparát a kamera s rozlíšením min. HD, statív.  ( nie je podmienkou, no pomôže to pri kvalitnom učení sa).

Poplatok na každý víkend je 15,00€ pre osobu. Spolu 30,00€ na doklad.

Zabezpečené bude: strava, ubytovanie, školiteľské materiály.

Cestovné hradí účastník sám, alebo vysielajúca organizácia, alebo Rada mládeže príslušného kraja

V prípade otázok: darina.ciernikova@rmzk.sk, 0908 965 002

Pozvánka na Kurz Videotvorby Cesta môjho talentu

Kurz je súčasťou  projektu SK MLÁDEŽ V SK PRES  a je podporený  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

sk mladez